Protopopiatul Deva

1. Parohia Almas Sălişte, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Burza Ioan, telefon 0788/033457. Filiile: Godineşti, Almăşel, Micăneşti şi Brăşeu

2. Parohia Almaşu Sec, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Cioară Valentin, telefon 0728/155930. Filiile: Cozia şi Cârjiti

3. Parohia Alun, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Filiile: Bunila şi Cernişoara-Florese

4. Parohia Bacea, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Igna Daniel, telefon 0744/597477 Filiile: Cuieş si Ulieş

5. Parohia Banpotoc, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Mihuleţ Mircea, telefon 0745/592872. Filia: Chimidia

6. Parohia Bătrâna, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Pr. Puf Florin, telefon 0745/500028 Filiile: Muncelu Mic,
Merişorul de Munte, Runcu Mic, Muncelu Mare, Boia Bârzii şi Poieniţa Tomii

7. Parohia Bârcea Mare, Hramul „Sf. Ioan Botezătorul“
Pr. Târban Pantelimon,telefon 0726/388161 Filia: Bârcea Mică

8. Parohia Bârsău, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Talpaş Adrian, sat Bârsau, telefon 0724/078340

9. Parohia Boholt, biserica cu hramul „Intrarea în Ierusalim“
Pr. Bosescu Ştefan, telefon 0727/883007 Filia: Topliţa
Mureşului

10. Parohia Boş, Hramul „Sf. Ierarh Nicolae“
Pr. Avarvarei Dumitru, telefon 0740/030254 Filia: Groşi

11. Parohia Boz, Hramul „Sf. Proroc Ilie“
Pr. Popescu Dacian, telefon 0721/477379 Filia: Târnăviţa

12. Parohia Brănişca, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Munteanu Emil, telefon 0722/626362 Filia: Târnava

13. Parohia Bretea Mureşană, Hramul „Sf. Mc. Dimitrie“
Pr. Mureşan Alin, telefon 0763/772212

14. Parohia Brâznic, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. Crişan Mircea, telefon 0741/413919 Filia: Săcamaş

15. Parohia Burjuc, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Pr. Popa Valentin, telefon 0745/314119 Filia: Tisa

16.Parohia Cărmăzineşti, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Lupaş Remus, telefon 0746/993105 Filiile: Boiu de Jos, Boiu de Sus şi Dănuleşti

17. Parohia Cerbăl, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. Toma Petru, telefon 0723/892239 Filiile: Feregi, Socet, Ulmi şi Aranes

18. Parohia Certeju de Sus, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Dălie Aron, comuna Certeju de Sus, telefon 0372/915136

19. Parohia Cinciş, Hramul „Pogorârea Duhului Sfânt“
Pr. Ieromonah Maxim, telefon 0743/136119 Filia: Izvoarele

20. Parohia Câmpuri Surduc, Hramul „Sf. Ioan Botezătorul“
Pr. Dospin Dumitru, telefon 0723/659858 Filia: Runcşor

21. Parohia Cristur, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Faur Ioan, telefon 0730/029758 Filia: Archia

22. Parohia Deva I, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Dorel Ciolea și Arhim. Gherontie Ciupe, Protos. Nestor Dinculeană, Ieromonah Serafim, Diac. Balea Daniel-Nicolae, Diac. Lache Irinel, Diac. Baraboiu Daniel, telefon 0764458637

23. Parohia Deva II, Hramul „Buna Vestire“
Pr. Pr. Şortan Emil, Pr. Marius Ghidarcea, Pr. Pârva Miron,
telefon 0769/223206

24. Parohia Deva III, Hramul „Sf. Vasile“
Pr. Popa Lucian, Deva, telefon 0722/789270

25. Parohia Deva IV, Hramul „Naşterea Maicii Domnului“
Pr. Costa Petru, Pr. Jurca Ioan, Deva, telefon 0730/084647

26. Parohia Deva V, Hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel“
Pr. Ştef Petru, Pr. Diniş Dumitru, telefon 0724/687591

27.Parohia Deva VI, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. Mateş Miron şi Pr. Vlad Vasile, telefon 0728/099936

28. Parohia Dobra, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. Popa Dumitru, telefon 0727/712436

29. Parohia Dumbrava, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Necşa Eugen, tel. 0720/768060 Filiile: Ciulpăz, Cutin şi Nandru

30. Parohia Fintoag, Hramul „Învierea Domnului“
Pr. Bucovicean Cornel, telefon 0729/457152 Filia: Coşeşti

31. Parohia Furcşoara, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Filiile: Bărăşti, Căbeşti si Gealacuta

32. Parohia Ghelari, Hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel“
Pr. Mocan Marius, telefon 0727/822588

33. Parohia Glodghilesti, Hramul „Buna Vestire“
Pr. Inişca Emanuel, telefon 0721/965421 Filiile: Brădăţel şi Petreşti

34. Parohia Gurasada, Hramul „Sf. Mare Mc. Dimitrie“
Pr. Stretean Ovidiu, telefon 0744/457668 Filiile: Gothatea şi Vica

35. Parohia Hărău, Hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel“
Pr. Băluţă Petru, telefon 0720/222418

36. Parohia Hăşdau-Topliţa, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. Brăilă Tiberiu, telefon 0723/916903 Filiile: Dabâca, Goleş,
Topliţa, Curpeni, Dealu Mic şi Vălari

37. Parohia Hondol, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. Purtător Ioan, telefon 0742/387492 Filia: Bocşa Mică

38. Parohia Hunedoara I, Hramul „Schimbarea la Faţă“
Pr. Bălăşoiu Ioan şi Pr. Ghiura Viorel, telefon 0740/367971

39. Parohia Hunedoara II Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Georgiu Ioan, telefon, 0769/450597

40. Parohia Hunedoara III, Hramul „Sf. Împ. Constantin şi Elena“
Pr. Suciu Petru, Pr. Rudeanu Ioan, şi Diac. Bembea Daniel,
telefon 0745/923522

41. Parohia Hunedoara IV, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Jurca Corneliu şi Pr. Chitidean Ioan, Hunedoara – Buituri,
telefon 0723/336684

42. Parohia Hunedoara V, Hramul „Toţi Sfinţii“
Pr. Tiric Ion, Pr. Simulescu Ştefan, telefon 0729/043303

43. Parohia Hunedoara VI, Hramul „Sfânta Treime“
Pr. Stanc Simion, Pr. Bornemisa Graţian, telefon 0753/212944

44. Parohia Hunedoara VII, Hramul „Sf. Spiridon“
Pr. Boboia Nicolae, telefon 0748/122519

45. Parohia Ilia, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Bota Emil, telefon 0254/282822

46. Parohia Josani, Hramul „Buna Vestire“
Pr. Trifon Radu, telefon 0723/458248 Filia: Peştişu Mic

47. Parohia Lăpugiu de Jos, Hramul „Adormirea Maicii
Domnului“
Pr. Bosanc Alin, telefon 0768/887314 Filiile: Lăpugiu de Sus şi Ohaba

48. Parohia Lăpuşnic, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Pr. Bota Teofil, comuna Lapuşnic telefon 0724/031176

49. Parohia Lăsău, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Filiile: Abucea, Stretea şi Grind

50. Parohia Lelese, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. Vlad Mircea, telefon 0765/898927 Filiile Sohodol şi Vadu Dobri

51. Parohia Leşnic, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Ilea Doinel, telefon 0767/298423 Filia: Dumbrăviţa

52. Parohia Lunca Cernii, Hramul „Sfântul Epifanie“
Pr. Iovan Marius, telefon 0766/722440 Filiile: Lunca Cernii de Jos, Meria şi Negoiu

53. Parohia Mânerau, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. Bâlteanu Constantin, telefon 0730/169328 Filia: Răcăştia

54. Parohia Mintia, Hramul „Sf. Ioan Botezatorul“
Pr. Ilca Marius, telefon 0723/357678 Filia: Bejan

55. Parohia Nădăştia de Sus, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. Vişoi Ciprian, telefon 0761/061557 Filiile: Nădăştia de Jos şi Hăşdat

56. Parohia Nojag, Hramul „Sfântul Gheorghe“
Pr. Bota Petru, telefon 0735/783545 Filia: Măgura

57. Parohia Panc, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. Vişovan Viorel, telefon 0742/132810 Filia: Panc-Sălişte

58. Parohia Peştişu Mare, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Miricescu Gabriel, telefon 0769/090 961 Filia: Almaşu Mic

59. Parohia Pojoga, Hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel“
Pr. Băştean Dorin, telefon 0729/991678 Filia: Sălciva

60. Parohia Popeşti, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Scânteie Radu, telefon 0757/055968 Filia: Chergheş

61. Parohia Răduleşti, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Filiile: Bujoru, Stânceşti şi Stânceşti-Ohaba

62. Parohia Roşcani, Hramul „Buna Vestire“
Pr. Şuiaga Victor, telefon 0766/632177 Filia: Mihăieşti

63. Parohia Ruda, Hramul „Sf. Ioan Botezătorul“
Pr. Şerban Adrian, telefon 0762/335428 Filiile: Plop şi Poieniţa Voinii

64. Parohia Runcu Mare, Hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel“
Pr. Vinca Roman, telefon 0752/950077 Filiile: Cerişor si Poiana Răchiţelii

65. Parohia Săcarâmb, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Petruse Daniel, telefon 0723/926855

66. Parohia Sântandrei, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Pr. Popovici Teofil, telefon 0254/236759 Filia: Sântuhalm

67. Parohia Sârbi, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Boldor Ioan, telefon 0748/747649 Filiile: Dumeşti şi Valea Lungă

68. Parohia Şoimuş, Hramul „Înălţarea Sfintei Cruci“
Pr. Herban Mihai, telefon 0735/876867 Filia: Balata

69. Parohia Tătarăşti, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Buciuman Voicu, telefon 0726/716205 Filia: Câmpuri de Sus

70. Parohia Teiu, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. Ştaier Aron, telefon 0749/060818 Filia: Holdea

71. Parohia Teliuc Inferior, Hramul „Sf. Gheorghe“
Pr. Achim Alin, telefon 0762/812022 Filiile: Teliucul Superior şi Mănăstire

72. Parohia Vărmaga, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Plitea Ionel, telefon 0723/529531

73. Parohia Veţel, Hramul „Sf. Mare Mc. Dimitrie“
Pr. Indreica Mihai, telefon 0254/237725 Filiile: Căoi şi Herepeia

74. Parohia Visca, Hramul „Sfântul Gheorghe“
Pr. Josan Ilie, telefon 0722/680539 Filiile: Valea-Poienii şi Luncşoara

75. Parohia Vorţa, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Gheară Călin, telefon 0766/534342 Filiile: Certeju de Jos şi Coaja

76. Parohia Vulcez, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Filia: Bretelin

77. Parohia Zam, Hramul „Sf. Vasile cel Mare“
Pr. Farcău Remus, telefon 0726/238945 Filiile: Tămăşeşti, Cerbia, Pogăneşti şi Zam Sat

78. Parohia Zlaşti, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Pr. Haţegan Gheorghe, telefon 0745/302384 Filia: Govăjdia