DEVA

Protopopiatul Deva

Protopopiatul Deva

1. Parohia Almas Sălişte, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Burza Ioan, telefon 0788/033457. Filiile: Godineşti, Almăşel, Micăneşti şi Brăşeu

2. Parohia Almaşu Sec, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Cioară Valentin, telefon 0728/155930. Filiile: Cozia şi Cârjiti

3. Parohia Alun, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Filiile: Bunila şi Cernişoara-Florese

4. Parohia Bacea, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Igna Daniel, telefon 0744/597477 Filiile: Cuieş si Ulieş

5. Parohia Banpotoc, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Mihuleţ Mircea, telefon 0745/592872. Filia: Chimidia

6. Parohia Bătrâna, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Pr. Puf Florin, telefon 0745/500028 Filiile: Muncelu Mic,
Merişorul de Munte, Runcu Mic, Muncelu Mare, Boia Bârzii şi Poieniţa Tomii

7. Parohia Bârcea Mare, Hramul „Sf. Ioan Botezătorul“
Pr. Târban Pantelimon,telefon 0726/388161 Filia: Bârcea Mică

8. Parohia Bârsău, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Talpaş Adrian, sat Bârsau, telefon 0724/078340

9. Parohia Boholt, biserica cu hramul „Intrarea în Ierusalim“
Pr. Bosescu Ştefan, telefon 0727/883007 Filia: Topliţa
Mureşului

10. Parohia Boş, Hramul „Sf. Ierarh Nicolae“
Pr. Avarvarei Dumitru, telefon 0740/030254 Filia: Groşi

11. Parohia Boz, Hramul „Sf. Proroc Ilie“
Pr. Popescu Dacian, telefon 0721/477379 Filia: Târnăviţa

12. Parohia Brănişca, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Munteanu Emil, telefon 0722/626362 Filia: Târnava

13. Parohia Bretea Mureşană, Hramul „Sf. Mc. Dimitrie“
Pr. Mureşan Alin, telefon 0763/772212

14. Parohia Brâznic, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. Crişan Mircea, telefon 0741/413919 Filia: Săcamaş

15. Parohia Burjuc, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Pr. Popa Valentin, telefon 0745/314119 Filia: Tisa

16.Parohia Cărmăzineşti, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Lupaş Remus, telefon 0746/993105 Filiile: Boiu de Jos, Boiu de Sus şi Dănuleşti

17. Parohia Cerbăl, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. Toma Petru, telefon 0723/892239 Filiile: Feregi, Socet, Ulmi şi Aranes

18. Parohia Certeju de Sus, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Dălie Aron, comuna Certeju de Sus, telefon 0372/915136

19. Parohia Cinciş, Hramul „Pogorârea Duhului Sfânt“
Pr. Ieromonah Maxim, telefon 0743/136119 Filia: Izvoarele

20. Parohia Câmpuri Surduc, Hramul „Sf. Ioan Botezătorul“
Pr. Dospin Dumitru, telefon 0723/659858 Filia: Runcşor

21. Parohia Cristur, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Faur Ioan, telefon 0730/029758 Filia: Archia

22. Parohia Deva I, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Dorel Ciolea și Arhim. Gherontie Ciupe, Protos. Nestor Dinculeană, Ieromonah Serafim, Diac. Balea Daniel-Nicolae, Diac. Lache Irinel, Diac. Baraboiu Daniel, telefon 0764458637

23. Parohia Deva II, Hramul „Buna Vestire“
Pr. Pr. Şortan Emil, Pr. Marius Ghidarcea, Pr. Pârva Miron,
telefon 0769/223206

24. Parohia Deva III, Hramul „Sf. Vasile“
Pr. Popa Lucian, Deva, telefon 0722/789270

25. Parohia Deva IV, Hramul „Naşterea Maicii Domnului“
Pr. Costa Petru, Pr. Jurca Ioan, Deva, telefon 0730/084647

26. Parohia Deva V, Hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel“
Pr. Ştef Petru, Pr. Diniş Dumitru, telefon 0724/687591

27.Parohia Deva VI, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. Mateş Miron şi Pr. Vlad Vasile, telefon 0728/099936

28. Parohia Dobra, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. Popa Dumitru, telefon 0727/712436

29. Parohia Dumbrava, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Necşa Eugen, tel. 0720/768060 Filiile: Ciulpăz, Cutin şi Nandru

30. Parohia Fintoag, Hramul „Învierea Domnului“
Pr. Bucovicean Cornel, telefon 0729/457152 Filia: Coşeşti

31. Parohia Furcşoara, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Filiile: Bărăşti, Căbeşti si Gealacuta

32. Parohia Ghelari, Hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel“
Pr. Mocan Marius, telefon 0727/822588

33. Parohia Glodghilesti, Hramul „Buna Vestire“
Pr. Inişca Emanuel, telefon 0721/965421 Filiile: Brădăţel şi Petreşti

34. Parohia Gurasada, Hramul „Sf. Mare Mc. Dimitrie“
Pr. Stretean Ovidiu, telefon 0744/457668 Filiile: Gothatea şi Vica

35. Parohia Hărău, Hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel“
Pr. Băluţă Petru, telefon 0720/222418

36. Parohia Hăşdau-Topliţa, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. Brăilă Tiberiu, telefon 0723/916903 Filiile: Dabâca, Goleş,
Topliţa, Curpeni, Dealu Mic şi Vălari

37. Parohia Hondol, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. Purtător Ioan, telefon 0742/387492 Filia: Bocşa Mică

38. Parohia Hunedoara I, Hramul „Schimbarea la Faţă“
Pr. Bălăşoiu Ioan şi Pr. Ghiura Viorel, telefon 0740/367971

39. Parohia Hunedoara II Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Georgiu Ioan, telefon, 0769/450597

40. Parohia Hunedoara III, Hramul „Sf. Împ. Constantin şi Elena“
Pr. Suciu Petru, Pr. Rudeanu Ioan, şi Diac. Bembea Daniel,
telefon 0745/923522

41. Parohia Hunedoara IV, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Jurca Corneliu şi Pr. Chitidean Ioan, Hunedoara – Buituri,
telefon 0723/336684

42. Parohia Hunedoara V, Hramul „Toţi Sfinţii“
Pr. Tiric Ion, Pr. Simulescu Ştefan, telefon 0729/043303

43. Parohia Hunedoara VI, Hramul „Sfânta Treime“
Pr. Stanc Simion, Pr. Bornemisa Graţian, telefon 0753/212944

44. Parohia Hunedoara VII, Hramul „Sf. Spiridon“
Pr. Boboia Nicolae, telefon 0748/122519

45. Parohia Ilia, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Bota Emil, telefon 0254/282822

46. Parohia Josani, Hramul „Buna Vestire“
Pr. Trifon Radu, telefon 0723/458248 Filia: Peştişu Mic

47. Parohia Lăpugiu de Jos, Hramul „Adormirea Maicii
Domnului“
Pr. Bosanc Alin, telefon 0768/887314 Filiile: Lăpugiu de Sus şi Ohaba

48. Parohia Lăpuşnic, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Pr. Bota Teofil, comuna Lapuşnic telefon 0724/031176

49. Parohia Lăsău, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Filiile: Abucea, Stretea şi Grind

50. Parohia Lelese, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. Vlad Mircea, telefon 0765/898927 Filiile Sohodol şi Vadu Dobri

51. Parohia Leşnic, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Ilea Doinel, telefon 0767/298423 Filia: Dumbrăviţa

52. Parohia Lunca Cernii, Hramul „Sfântul Epifanie“
Pr. Iovan Marius, telefon 0766/722440 Filiile: Lunca Cernii de Jos, Meria şi Negoiu

53. Parohia Mânerau, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. Bâlteanu Constantin, telefon 0730/169328 Filia: Răcăştia

54. Parohia Mintia, Hramul „Sf. Ioan Botezatorul“
Pr. Ilca Marius, telefon 0723/357678 Filia: Bejan

55. Parohia Nădăştia de Sus, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. Vişoi Ciprian, telefon 0761/061557 Filiile: Nădăştia de Jos şi Hăşdat

56. Parohia Nojag, Hramul „Sfântul Gheorghe“
Pr. Bota Petru, telefon 0735/783545 Filia: Măgura

57. Parohia Panc, Hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. Vişovan Viorel, telefon 0742/132810 Filia: Panc-Sălişte

58. Parohia Peştişu Mare, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Miricescu Gabriel, telefon 0769/090 961 Filia: Almaşu Mic

59. Parohia Pojoga, Hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel“
Pr. Băştean Dorin, telefon 0729/991678 Filia: Sălciva

60. Parohia Popeşti, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Scânteie Radu, telefon 0757/055968 Filia: Chergheş

61. Parohia Răduleşti, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Filiile: Bujoru, Stânceşti şi Stânceşti-Ohaba

62. Parohia Roşcani, Hramul „Buna Vestire“
Pr. Şuiaga Victor, telefon 0766/632177 Filia: Mihăieşti

63. Parohia Ruda, Hramul „Sf. Ioan Botezătorul“
Pr. Şerban Adrian, telefon 0762/335428 Filiile: Plop şi Poieniţa Voinii

64. Parohia Runcu Mare, Hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel“
Pr. Vinca Roman, telefon 0752/950077 Filiile: Cerişor si Poiana Răchiţelii

65. Parohia Săcarâmb, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Petruse Daniel, telefon 0723/926855

66. Parohia Sântandrei, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Pr. Popovici Teofil, telefon 0254/236759 Filia: Sântuhalm

67. Parohia Sârbi, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Boldor Ioan, telefon 0748/747649 Filiile: Dumeşti şi Valea Lungă

68. Parohia Şoimuş, Hramul „Înălţarea Sfintei Cruci“
Pr. Herban Mihai, telefon 0735/876867 Filia: Balata

69. Parohia Tătarăşti, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Buciuman Voicu, telefon 0726/716205 Filia: Câmpuri de Sus

70. Parohia Teiu, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. Ştaier Aron, telefon 0749/060818 Filia: Holdea

71. Parohia Teliuc Inferior, Hramul „Sf. Gheorghe“
Pr. Achim Alin, telefon 0762/812022 Filiile: Teliucul Superior şi Mănăstire

72. Parohia Vărmaga, Hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. Plitea Ionel, telefon 0723/529531

73. Parohia Veţel, Hramul „Sf. Mare Mc. Dimitrie“
Pr. Indreica Mihai, telefon 0254/237725 Filiile: Căoi şi Herepeia

74. Parohia Visca, Hramul „Sfântul Gheorghe“
Pr. Josan Ilie, telefon 0722/680539 Filiile: Valea-Poienii şi Luncşoara

75. Parohia Vorţa, Hramul „Sf. Nicolae“
Pr. Gheară Călin, telefon 0766/534342 Filiile: Certeju de Jos şi Coaja

76. Parohia Vulcez, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Filia: Bretelin

77. Parohia Zam, Hramul „Sf. Vasile cel Mare“
Pr. Farcău Remus, telefon 0726/238945 Filiile: Tămăşeşti, Cerbia, Pogăneşti şi Zam Sat

78. Parohia Zlaşti, Hramul „Cuvioasa Parascheva“
Pr. Haţegan Gheorghe, telefon 0745/302384 Filia: Govăjdia

Click to add a comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

thirteen − 10 =

DEVA

Mai mult in DEVA

FLORĂRIA ORHIDEEA DEVA

HunedoaraMea.ro12 august 2013

Salon de cosmetică și machiaj Claudia Sută

HunedoaraMea.ro25 mai 2012

Recrutez colaboratori pentru activitate de intermediere in asigurari de viata, pensii private si sanatate

HunedoaraMea.ro16 mai 2012

Ciprux Agency T&C

HunedoaraMea.ro15 mai 2012

test anunt animale

HunedoaraMea.ro11 mai 2012

Transport marfă

HunedoaraMea.ro3 aprilie 2012

Rompetrol

HunedoaraMea.ro15 martie 2012

Lukoil

HunedoaraMea.ro15 martie 2012

OMV

HunedoaraMea.ro15 martie 2012